Subsidieregeling voor regionale aanpak lerarentekort open voor nieuwe regio’s

01 september 2021

Minister Slob heeft besloten regio’s die nog niet eerder subsidie hebben ontvangen in het kader van de subsidieregeling ‘Regionale aanpak personeelstekort onderwijs’ (RAP) de mogelijkheid te bieden alsnog een aanvraag in te dienen. Hiervoor is een extra aanvraagronde toegevoegd aan de regeling. Nieuwe aanvragen kunnen van 1 september tot 1 oktober 2021 worden ingediend.

Schoolbesturen in deze regio’s kunnen samen met één of meer lerarenopleidingen een plan van aanpak indienen. Hierin staat beschreven wat zij in hun regio gaan doen om het lerarentekort aan te pakken. Zij kunnen daarbij aansluiten bij al bestaande initiatieven en activiteiten. 

Aanvraag 

De aanvraag en de criteria voor de subsidieregeling zijn onveranderd. In tegenstelling tot de voorgaande ronde kan alleen voor het schooljaar 2021-2022 subsidie worden aangevraagd. Hierbij is er een mogelijkheid tot uitloop van de activiteiten naar 31 december 2022. Dit betekent dat de maximale subsidiebedragen gehalveerd zijn. Het subsidieplafond voor deze extra aanvraagronde is ruim 3,3 miljoen euro. 

Nieuwe aanvragen kunnen tot 1 oktober 2021 worden ingediend via de website van 
DUS-i
. Meer informatie over de regeling is te vinden op Overheid.nl.  

Heeft uw regio behoefte aan ondersteuning bij de totstandkoming van de subsidieaanvraag of verdere planvorming van de regionale aanpak? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Voion door een e-mail te sturen naar info@voion.nl.


Nieuwe regio’s

Voor de jaren 2020 en 2021 heeft OCW/DUS-I de RAP-subsidie aan 26 regio's in het voortgezet onderwijs toegekend. In 21 regio’s neemt ook het middelbaar beroepsonderwijs deel aan de aanpak. Er is nog een aantal gebieden waar niet met behulp van de subsidieregeling wordt samenwerkt. Door de openstelling van de regeling voor nieuwe regio’s wordt geprobeerd ook deze ‘witte vlekken’ in te vullen.