Subsidieregeling voor verbetering ventilatie heropend

06 oktober 2021

Schoolbesturen kunnen via hun gemeente tot 31 januari subsidie aanvragen om hun ventilatie te verbeteren door de zogenaamde SUViS-regeling. Projecten voor noodzakelijke en energiezuinige verbeteringen in bestaande gebouwen worden voor maximaal 30 procent gesubsidieerd.

De VO-raad vindt 30 procent een laag percentage en denkt dat dit het gebruik van de regeling zal ontmoedigen. Vaak is het nuttig om dit soort maatregelen te combineren met andere gewenste maatregelen, omdat dat het meest efficiënt is. De verbetering van de ventilatie wordt financieel gesteund, maar de andere verbeteringen zoals isolatie zullen door scholen en gemeenten geheel gefinancierd moeten worden. De subsidie heeft daardoor maar een beperkte invloed op het totale kostenplaatje. Het aanbrengen van CO2-meters en het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem vallen wel onder de regeling.

Alleen gemeenten kunnen aanvragen doen. Voor schoolbesturen is dat niet handig, zeker niet omdat projecten alleen bestaande gebouwen betreffen. Gemeenten zullen dan in veel gevallen alleen als doorgeefluik functioneren. Per project wordt één aanvraag gedaan.

Het maximum van de subsidie hangt af van het totaal aantal leerlingen in de schoolgebouwen die aangepakt worden. Dit loopt van € 150.000 voor gebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen tot € 1.000.000 voor schoolgebouwen met in totaal 2000 leerlingen of meer.