Subsidieronde NRO: onderzoek effectiviteit van kansrijke onderwijsaanpakken

08 juli 2024

Zijn er op jouw school bepaalde beproefde onderwijsaanpakken, die je nader zou willen (laten) onderzoeken op werkzaamheid? Het NRO stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Scholen en onderzoekers kunnen deze subsidie gezamenlijk tot en met 12 november aanstaande aanvragen; intentieverklaringen dienen uiterlijk 15 oktober te worden ingediend.

Met de subsidie kunnen scholen en onderzoekers gezamenlijk onderzoek doen naar de door de school gebruikte aanpak: op welke manier en onder welke voorwaarden is deze aanpak effectief? Dit moet waardevolle kennis opleveren waar de gehele onderwijssector gebruik van kan maken.   

Hier vind je ook de call for proposals met alle eisen en criteria voor het verkrijgen van subsidie. 
 

Belangrijke data:

  • 23 september 2024: online informatiebijeenkomst (niet verplicht).
  • 15 oktober 2024, 14.00 uur: deadline indienen intentieverklaring. Dit is verplicht als je daarna een aanvraag wil indienen.
  • 12 november 2024, 14.00 uur: deadline indienen subsidieaanvraag.

        

Zoek je nog contact met onderzoekers om een gezamenlijke aanvraag op te stellen voor deze subsidie? Dan kun je gebruikmaken van het Onderzoeksplein van het NRO om een match te vinden.