T+2 regel banenafspraak wordt afgeschaft

30 november 2017

Een van de onderdelen uit het huidige regeerakkoord is de afschaffing van de t+2-regel. Op korte termijn wordt geregeld dat banen van mensen uit de doelgroep ‘banenafspraak’ die meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimumloon, toch blijven meetellen (de ‘t+2’-regel).

Nog in 2017 wordt bij de algemene maatregel van bestuur (AMvB) geregeld dat werknemers uit de doelgroep banenafspraak die meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimumloon (en die momenteel zijn opgenomen in het doelgroepregister) daarin blijven staan en meetellen met de banenafspraak. Dit betekent dat de werkgever gebruik kan blijven maken van de instrumenten die op basis van wet- en regelgeving beschikbaar zijn. In 2018 wordt afschaffing ‘t+2’ bij wet geregeld. De VO-raad zal hierover dan berichten.

Lees het overzicht van de instrumenten om de werkgever te faciliteren bij de banenafspraak.