Tariefregeling Videma wijzigt in een regeling per kalenderjaar

29 juni 2022

Scholen betalen voor het tonen van films en tv-programma's in lessen een licentie aan Videma. De tarieven wijzigen per 2023 en worden voortaan per kalenderjaar in rekening gebracht.

De huidige tariefregelingen tussen de VO-raad en Videma dateren uit 2013. Sindsdien hebben er door interne en externe omstandigheden diverse wijzigingen plaatsgevonden in de ‘Toestemming voor openbaarmaking van Filmwerken’ van Videma en de daarbij gehanteerde werkwijze. Videma gaat de tariefregeling voor onderwijsinstellingen met ingang van het volgende kalenderjaar (2023) harmoniseren. Hierbij zullen enkele aanpassingen plaatsvinden.

Periode waarop de factuur betrekking heeft

Met ingang van 2023 verstrekt Videma aan onderwijsinstellingen een licentie per kalenderjaar (looptijd 1 januari t/m 31 december). De factuur zal jaarlijks in januari worden verzonden. In september 2021 heeft Videma aan onderwijsinstellingen een factuur gezonden voor de periode 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022. Dit betekent dat voor de resterende 4 maanden voor het kalenderjaar 2022 de licentievergoeding nog niet in rekening is gebracht. Daarom stuurt Videma op of rond 1 september 2022 aan de onderwijsinstellingen een factuur voor de periode 1 september 2022 t/m 31 december 2022. Bij die factuur zal een bijlage worden gevoegd met uitleg.

In het najaar ontvangen de onderwijsinstellingen hun nieuwe licentie per 2023, deze licentie geldt dan per kalenderjaar. Ook bij het toezenden van de nieuwe licentie zal een toelichting worden gegeven. In januari 2023 zullen de onderwijsinstellingen de factuur voor het kalenderjaar 2023 ontvangen, wederom met toelichting.

Grondslag voor de licentie en factuur

De door onderwijsinstellingen te betalen vergoeding geldt per locatie, ook als locaties hetzelfde brinnummer hebben. In het verleden is dit uitgangspunt niet altijd even strikt gehanteerd waardoor vergelijkbare situaties (onderwijsinstellingen met meerdere locaties) niet hetzelfde zijn behandeld.

Met ingang van 2023 wordt per locatie een licentie afgegeven. Dat betekent dat in een aantal gevallen een onderwijsinstelling een hogere vergoeding verschuldigd wordt. Videma zal de betreffende instellingen hierover informeren. Videma zal scholen in september ook informeren over de wijze waarop “aanmeld- en betalingskortingen” worden berekend.