Teacher Tapp Nederland helpt leraren van elkaar te leren

18 februari 2021

Een school die toekomstbestendig onderwijs wil bieden moet een lenige organisatie zijn die kan inspelen op veranderingen en die weet wat er speelt onder zijn leraren. De app Teacher Tapp Nederland maakt dit mogelijk: het geeft leraren en schoolleiders dagelijks een stem.

Het leraarschap van vandaag is veelzijdig en veelvormig. Expeditie Lerarenagenda 2020-2023 onderzoekt in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek hoe leraren, teams, scholen, opleidingen en beleid navigeren naar het toekomstig leraarschap van morgen. Adaptief vermogen staat daarbij centraal. Het Expeditieteam heeft de populaire Engelse app Teacher Tapp naar Nederland gehaald als één van de bouwstenen voor dit onderzoek.

Teacher Tapp NL vraagt deelnemende leraren elke dag drie vragen te beantwoorden waarna de gebruikers gelijk zien hoe alle andere deelnemers geantwoord hebben op de vragen van de vorige dag én krijgen een link naar een interessant artikel, tip of blog om direct toe te passen in de praktijk. De vragen gaan niet alleen over adaptief vermogen, maar ook over de dagelijkse praktijk van het leraarschap. De Engelse variant van de app kent inmiddels 10.000 enthousiaste deelnemers die aangeven dat de app ervoor zorgt dat zij vaker stil staan bij relevante vragen, veel leren over de ervaringen van collega's en dat de artikelen hen helpen bij de uitdagingen die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. 

U kunt uw leraren uitnodigen om zich aan te melden voor de gratis en vrijblijvende app. Teacher Tapp is te downloaden in de appstores, snel in te stellen en gemakkelijk te gebruiken. Om de vragen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk, kunnen gebruikers, schoolleiders en bestuurders zelf ook vragen indienen of onderwerpen aandragen. Ook is er een mogelijkheid voor onderzoekers, beleidsmakers of andere geïnteresseerden om vragen te stellen via Teacher Tapp NL. 

Bezoek de website van TeacherTappNL voor meer informatie.