Tegemoetkoming voor snelle opzeggers Russische energiecontracten

21 oktober 2022

Scholen die zich voortvarend hielden aan het vijfde sanctiepakket van de Europese Unie en hun energiecontract opzegden met SEFE/Gasprom krijgen een tegemoetkoming voor de meerkosten als gevolg van de hogere energielasten. Dit schrijft minister Jetten aan de Tweede Kamer op 20 oktober 2022.

De tegemoetkoming betreft de periode van 10 oktober 2022 tot en met het einde van dit jaar. De organisaties krijgen de tegemoetkoming omdat ze benadeeld zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat omdat andere organisaties alsnog ontheffing kregen voor het opheffen van hun contracten met Russische energieleveranciers. Deze ontheffing zou lopen tot 31 december 2022.

Ontheffing verlengd

Omdat nog geen duidelijkheid is over een definitief standpunt hoe om te gaan met bedoelde contracten, is tegelijk besloten om de ontheffingsperiode te verlengen tot 1 april 2023. Ook voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 gaat het ministerie van Economische Zaken onderzoeken welke meerkosten betrokken organisaties precies hebben moeten maken waarmee ook voor deze groep/periode een tegemoetkoming in de rede ligt.

Er zijn geen uitspraken gedaan over een algemene tegemoetkoming in de kosten voor hogere energielasten bij andere schoolorganisaties. Hoe hier mee om te gaan ligt nog bij OCW.

Scholen die onevenredig veel nadeel ondervinden van de hogere energielasten kunnen zich melden via energielasten@vo-raad.nl om hier door te geven wat hun meerkosten zijn in 2022 en 2023 ten opzichte van 2021. Casuïstiek zal helpen in het gesprek met OCW.