Terugblik: verdiepingssessie over de Staat van de Schoolleider

20 mei 2021

Aansluitend op de Staat van het Onderwijs publiceerden de VO-raad en de AVS in april de Staat van de Schoolleider; een publicatie waarin een gebalanceerd beeld wordt geschetst van het vak schoolleider. Op 21 april vond een verdiepingssessie plaats over de Staat van de Schoolleider. Luc Sluijsmans en Boudewijn van Stuijvenberg gingen onder leiding van Margriet Brandsma in gesprek over leidinggeven in het onderwijs en de ontschotting tussen po en vo.

Voor het artikel ‘Jouw school, mijn school’ in de Staat van de Schoolleider bezochten schoolleiders Luc Sluijsmans (directeur van basisschool De Kwikstaart) en Kees Hoogvorst (rector van ISG Arcus) elkaars school. Ook gingen zij op bezoek bij De Nieuwe Internationale School Esprit, de po/vo-school waar Luc Sluijsmans rector is.

De vraag die centraal stond tijdens deze bezoeken: is het huidige systeem nog wel toekomstbestendig? En zijn de verschillen tussen po en vo echt zo groot? Tijdens de verdiepingssessie gingen Luc Sluijsmans en Boudewijn van Stuijvenberg hier verder over in gesprek. Bekijk hieronder de video van de verdiepingssessie terug.