Terugkeer aanvullende leerlinggebonden subsidie

14 december 2017

De aanvullende leerlinggebonden subsidie voor de, bijna 200, bij NOB aangesloten scholen keert per 1 januari 2018 terug. Minister Ingrid van Engelshoven maakte dit bekend tijdens een ontmoeting met haar Vlaamse collega Hilde Crevits in Brussel. Het kabinet trekt hiervoor jaarlijks structureel 3 miljoen euro uit. De VO-raad vindt dit een positieve ontwikkeling en steunt de NOB.

"Duizenden Nederlandse en Vlaamse kinderen gaan naar school in het buitenland. Het is belangrijk dat zij goed onderwijs krijgen in het Nederlands. Deze kinderen komen namelijk vaak weer terug naar Nederland of Vlaanderen, en kunnen dan zo probleemloos mogelijk instromen in het onderwijs. Deze investering helpt bij een soepelere schoolloopbaan van deze groep leerlingen," aldus Van Engelshoven. Directeur-bestuurder Karen Peters van NOB is zeer te spreken over de investering: "Het doet mij enorm goed om te zien dat het nieuwe kabinet de meerwaarde van ons bijzondere netwerk inziet en structureel investeert in moedertaalonderwijs voor onze jonge wereldburgers."

Leerlinggebonden subsidie

Tot 2017 ontvingen bij NOB aangesloten scholen van het ministerie van OCW per ingeschreven leerling een jaarlijkse financiële ondersteuning. Voor veel scholen was deze ondersteuning van groot belang om de kwaliteit van en toegang tot het onderwijs te kunnen garanderen. Het vorige kabinet besloot om deze subsidie per 1 januari 2017 volledig te laten vervallen. De Inspectie van het Onderwijs constateerde kort na de zomer in een rapport dat het wegvallen van de subsidie duidelijke negatieve effecten had op een aanzienlijk deel van de Nederlandse scholen in het buitenland.