‘Terugvaloptie’ bij vakken op een hoger niveau

29 november 2017

Leerlingen kunnen voortaan zonder risico hun sterke vakken op een hoger niveau proberen af te ronden. Vanaf dit schooljaar mogen zij, wanneer zij een examen op een hoger niveau niet of niet naar tevredenheid halen, dat examen alsnog op het eigen niveau afleggen. Deze mogelijkheid wordt niet als herkansing gezien.

De VO-raad is blij dat deze ‘terugvaloptie’ nu in de wet is gecreëerd. We hebben hier altijd op aangedrongen omdat dit het volgen en afronden van vakken op een hoger niveau stimuleert en bijdraagt aan de mogelijkheden voor leerlingen om hun talenten te ontwikkelen.

We zien dat steeds meer scholen de mogelijkheid bieden om vakken op verschillende niveaus of sneller af te sluiten, maar dat dat het aantal leerlingen dat daar gebruik van maakt, soms nog klein is. Wat daarin meespeelt is dat je niet opnieuw examen mocht doen op het ‘oorspronkelijke’ niveau als je voor een vak op een hoger niveau zakte. Leerlingen vonden dat soms risicovol, met name omdat een vak in veel gevallen behalve op een hoger niveau, ook nog eens sneller moest worden afgerond omdat de opleidingsduur verschilt.

Zie de tekst van het uitvoeringsbesluit deelexamens vmbo

Wilt u weten wat er nog meer mogelijk is op het gebied van flexibilisering in het voortgezet onderwijs? Bekijk hier het schema.