Testen van Facet in school voor 1 december

23 november 2017

Scholen kunnen tot 1 december 2017 testen of hun eigen digitale ict-infrastructuur werkt met nieuwe versies van Facet. Hierover is eerder door het CvTE gecommuniceerd.

Belangrijk is dat scholen eventuele problemen die ervaren worden, doorgeven aan de helpdesk van DUO met vermelding van wat de situatie is, welk systeem wordt gebruikt en waar de medewerker tegen aan loopt.

Het is belangrijk dat er een goed beeld ontstaat wat de problemen zijn waar scholen mee te maken hebben zodat naar adequate oplossingen kan worden gekeken. De VO-raad is bekend met de problematiek en is in gesprek met onder meer het CvTE over mogelijke oplossingen.

Wat is Facet?

Bij een aantal centrale examens en toetsen is de computer nodig zoals de rekentoets en binnen het vmbo de digitale examens. Leerlingen maken deze toetsen en examens in Facet. Dit is een examensysteem dat DUO heeft ontwikkeld in opdracht van het CvTE.