Tevredenheidsonderzoeken leerlingen en ouders weer af te nemen via Vensters

01 november 2023

Van 1 november tot en met 30 april kunnen scholen de tevredenheid van leerlingen en ouders weer in kaart brengen met de vragenlijsten van Vensters. Afgelopen schooljaar vulden ruim 480.000 leerlingen en ruim 200.000 ouders deze vragenlijsten in. Met de tevredenheidsonderzoeken voldoen scholen ook aan de verplichting om de sociale veiligheid door hun leerlingen te monitoren.

Hoe kan ik meedoen?

Vensters heeft een handleiding gemaakt die je kan helpen met het afnemen van de tevredenheidsonderzoeken. Hierin staat beschreven welke stappen je neemt om een tevredenheidsonderzoek uit te zetten via Vensters of via een externe onderzoeksaanbieder. Op vensters.nl vind je nog meer ondersteuningsdocumenten over tevredenheid, waaronder handleidingen voor leerlingen en ouders voor het invullen van de vragenlijsten en tips voor een optimale respons.

Betrouwbaarheid

Voor een betrouwbaar resultaat, is het belangrijk dat het tevredenheidsonderzoek bij een representatieve steekproef wordt afgenomen. Bij de indicator Tevredenheid vind je wat de betrouwbaarheid van je tevredenheidsonderzoek is. Je ziet ook direct of er genoeg respons is voor het behalen van de minimale vereiste en gewenste betrouwbaarheid. Meer informatie hierover vind je in de handleiding van Vensters


Verplichte monitoring sociale veiligheid

Scholen zijn verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid van hun leerlingen te monitoren onder een representatief deel van hun leerlingen en hier gegevens over aan te leveren bij de Onderwijsinspectie. Via het leerlingtevredenheidsonderzoek monitor je de sociale veiligheid binnen je school en voldoe je aan de eisen die de wet hieraan stelt. De inspectie ziet toe op de naleving van deze wettelijke verplichtingen. De resultaten kun je na afname via Vensters doorsturen aan de inspectie. 

Hoeveel respondenten heb ik nodig?

Hoe groter de groep respondenten, hoe groter de betrouwbaarheid van je onderzoek. Bij de verantwoording aan de inspectie over je monitoring van sociale veiligheid geef je aan hoeveel van je leerlingen hebben deelgenomen en licht je toe waarom. Met een online tool bereken je hoeveel leerlingen je minimaal moet ondervragen voor een betrouwbaar resultaat.

In de handleiding Doorsturen monitoringsgegevens aan de inspectie vind je alles wat je wil weten over de Monitoring Sociale Veiligheid.
 

Deadlines tevredenheidsonderzoeken schooljaar 2023-2024
Voor het afnemen van de tevredenheidsonderzoeken in schooljaar 2023-2024 geldt een aantal deadlines: 

- Afnemen van het onderzoek kan tot en met 30 april.
- Verwerken/accepteren van gegevens kan tot en met 31 mei.
- Geven van toestemming om Monitoring Sociale Veiligheid door te sturen aan inspectie kan t/m 30 juni.  

Deze deadlines zijn ook te vinden in de jaarplanning van Vensters


Scholen op de kaart

De resultaten over de tevredenheid kun je naderhand samen met de resultaten van een landelijke vergelijkingsgroep publiceren op de website Scholenopdekaart.nl.

 

Tevredenheid meten met de LAKS-monitor 

De LAKS-monitor is een tevredenheidsonderzoek vóór en dóór leerlingen van het voortgezet onderwijs. De monitor is ieder jaar af te nemen. In dit jaarlijkse onderzoek zijn de verplichte Vensters-vragen opgenomen, waardoor je met de LAKS-monitor direct input levert voor Scholen op de kaart. Daarnaast worden er nog 20 LAKS-vragen gesteld waarmee je ook de tevredenheid van leerlingen meet. Vanaf 1 november 2023 tot en met 30 april 2024 kunnen klassen de LAKS-monitor 2024 invullen. Voor scholen die de afname via het LAKS organiseren wordt wekelijks een geactualiseerd overzicht van de respons gepubliceerd. Zie voor meer informatie en aanmelden de website van de LAKS-monitor.