Tevredenheidsonderzoeken leerlingen en ouders weer af te nemen via Vensters

31 oktober 2019

Van 1 november tot en met 30 april is het weer mogelijk om de tevredenheid van leerlingen en ouders over uw school te peilen via Vensters.

U kunt hiervoor de tevredenheidsvragenlijsten van Vensters - via Vensters of een externe onderzoeksaanbieder - afnemen onder uw leerlingen en hun ouders. Deze vragenlijsten gaan over thema’s als de inhoud van lessen, de kwaliteit van docenten en de sfeer en veiligheid op school.

Op basis van de uitkomsten kunt u nader in gesprek gaan met betrokkenen over eventuele aanpassingen van het onderwijs- en schoolbeleid. De onderzoeken helpen zo de leerling- en ouderbetrokkenheid te versterken en kunnen bijdragen aan goed onderwijs(beleid).

Elke deelnemende school ontvangt een rapportage met de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken in het ManagementVenster van Vensters.

Hoe kan ik meedoen?

Vensters heeft handleidingen ontwikkeld voor het afnemen van de tevredenheidsonderzoeken. Hierin staat beschreven welke stappen u neemt om het onderzoek uit te zetten via Vensters of via een externe onderzoeksaanbieder. Op vensters.nl vindt u nog meer ondersteuningsdocumenten over tevredenheid, waaronder handleidingen voor leerlingen en ouders voor het invullen van de vragenlijsten en tips voor een optimale respons.

Voor een betrouwbaar resultaat is het belangrijk dat het tevredenheidsonderzoek bij een representatieve steekproef wordt afgenomen. Op vensters.nl vindt u meer uitleg over de representativiteit

Zie ook het bericht op de website van Vensters 'Start afname tevredenheidsonderzoeken 2019-2020'.