Tien nieuwe aspirant-opleidingsscholen

01 december 2022

Tien nieuwe partnerschappen waarvan drie in het voortgezet onderwijs kunnen aan de slag als partnerschap Samen Opleiden. Maar liefst tien van de twaalf aanvragen zijn positief beoordeeld en deze aspiranten hebben dus een kwalitatief sterk ontwikkelplan ingediend. Een mooie prestatie dat deze partnerschappen een gezamenlijke basis hebben kunnen leggen voor het Samen Opleiden.

De aspirant-opleidingsscholen hebben de komende vier jaar de aspirantstatus en ontvangen hiervoor subsidie in het kader van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.

Maak kennis met de nieuwe aspirant-opleidingsscholen

Dit zijn de nieuwe aspirant-opleidingsscholen:

 • Christelijke Opleidingsschool (COS) | VO
 • De Expeditie | VO
 • Gelderse Onderwijsvallei | VO
 • Partnerschap Drenthe- Kop van Overijssel | PO
 • Partnerschap Lang Leve(n) Leren! | PO
 • Samen opleiden voor academische leraren | PO
 • Aspirant Opleidingsschool Dordrecht | PO
 • Ieder1 leert Anders | PO
 • EMPO-Aspirant Opleidingsschool | PO
 • OpleidingsSchool Eindhoven Regio | MBO
   

Binnen een partnerschap werken scholen en lerarenopleidingen intensief samen om aankomende leraren zo goed mogelijk op te leiden. Studenten worden voor een groot deel in de school opgeleid tot leraar. Het streven is om op termijn alle studenten van lerarenopleidingen op te leiden binnen partnerschappen Samen Opleiden.

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ondersteunt

De komende jaren staan voor de aspiranten in het teken van de doorontwikkeling tot erkende partnerschappen Samen Opleiden. Wij bieden daar ondersteuning bij, onder meer door het opzetten van leernetwerken, door het delen van kennis en ervaring van al geroutineerde partnerschappen en het verzamelen en delen van kennis over Samen Opleiden & professionaliseren via sessies en onze website platformsamenopleiden.nl.