Tijdelijke versoepeling belastingheffing bij regeling vervroegd uittreden

21 april 2021

In het pensioenakkoord zijn niet alleen afspraken gemaakt over pensioen, maar ook over mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken. Onder deze mogelijkheden valt ook de tijdelijke vrijstelling van de extra heffing bij vervroegd uittreden. Het ministerie van Sociale Zaken heeft een handreiking met meer informatie over de vrijstelling van de heffing bij regeling vervroegd uittreden (rvu).


Sinds 1 januari 2021 kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over eerder stoppen met werken zonder dat de werkgever een extra (straf)heffing moet betalen. Die heffing bedroeg 52% van het bedrag dat gemoeid is met de afspraken (de zogenoemde RVU-heffing).  

Vervroegd uittreden is geen automatisch recht, aangezien het niet in de CAO VO is opgenomen. De werknemer kan aan de werkgever vragen om vervroegd uit te treden. Werkgever en werknemer kunnen hier vervolgens afspraken over maken. 

Kennissessie RVU vrijstelling en verlofsparen

De handreiking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Stichting van de Arbeid geeft meer informatie over de mogelijkheden. Daarnaast organiseert de VO-raad samen met de PO-Raad op maandag 17 mei een kennissessie over dit onderwerp.