Toelaatbaarheidsverklaring (v)so voortaan via één formulier aan te vragen

15 december 2022

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het (voortgezet) speciaal onderwijs kan voortaan via één formulier. Aanleiding is de wens – vooral vanuit het gespecialiseerd onderwijs – om te komen tot minder administratieve lasten voor de scholen.

Het nieuwe aanvraagformulier is in samenwerking tussen het ministerie van OCW, de sectororganisaties, vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, scholen en ouders ontwikkeld.

Komend jaar wordt het aanvraagformulier verwerkt in de Overstapservice Onderwijs (OSO), dan wordt het nog eenvoudiger een aanvraag in te dienen. Tot die tijd kunnen scholen en samenwerkingsverbanden gebruik maken van het ontwikkelde format. Zo kan ervaring worden opgedaan met dit nieuwe formulier en kunnen de ‘kinderziektes’ eruit gehaald worden.