Toelatingsbeleid staatsexamen vo aangepast

05 oktober 2023

Leerlingen die ingeschreven staan op een vo-school maar die om uiteenlopende redenen niet deelnemen aan het onderwijsprogramma op die school, en als gevolg van de onderliggende problematiek ook niet deelnemen aan het eindexamen op de school van inschrijving, kunnen voortaan bij het staatsexamen terecht. De zogenoemde hardheidsclausule staatsexamen is hierop aangepast.

Het gaat hierbij om leerlingen die bijvoorbeeld vanwege ziekte of een andere van hun wil onafhankelijke omstandigheid, een aangepast onderwijstraject volgen. Het kan dan zijn dat de vo-school vanwege de specifieke situatie van de individuele leerling niet in staat is een eindexamen te faciliteren. Deelname aan het staatsexamen is daarom voor deze groep op dit moment de meest passende mogelijkheid om het eindexamen af te leggen en zo het diploma te behalen. De aangepaste hardheidsclause maakt dit nu mogelijk.

De aangepaste regeling is in de Staatscourant gepubliceerd en is ingegaan per 1 oktober 2023. In de regeling staat de werkwijze omschreven hoe het CvTE deze leerlingen kan toelaten tot het staatsexamen en wat de rol van het bevoegd gezag daarin is.