Toelichting ‘Bouwbesluit plus nadere regelgeving als norm voor ventilatie’

10 september 2020

Op 8 september hebben alle schoolbesturen een mail gehad met daarin een link naar een vragenlijst over ventilatie. Doel van de vragenlijst is om een compleet landelijk beeld te krijgen van de kwaliteit van de ventilatie in het vo. De vragenlijst is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie Scholen (LCVS). De uitvraag heeft bij diverse besturen de vraag opgeroepen waarom nu normen worden gehanteerd gebaseerd op het bouwbesluit en aanvullende regelgeving. Alleen het bouwbesluit was toch leidend?

Dit is een begrijpelijke vraag. In eerste instantie heeft het RIVM benadrukt dat schoolgebouwen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Dat klopt, maar enkele weken geleden heeft het RIVM dat advies nader geduid als bouwbesluit plus aanvullende (Arbo-)regelgeving. Om die reden heeft het LCVS ook de normen van het bouwbesluit plus aanvullende regelgeving als uitgangspunt voor de vragenlijst genomen.