Toolkit ontwikkeld voor nieuwe MR-leden

13 april 2022

Het project Sterk Medezeggenschap heeft een MR-starterskit ontwikkeld, met daarin tips en adviezen voor een zachte landing van nieuwe leden in de MR. De tool richt zich ook op de ontvangende (G)MR, schoolbestuurder en schoolleider.

De toolkit bevat video’s, podcasts, artikelen, infographics en handreikingen. Hierbij wordt ingegaan op vragen als: Hoe ziet goede medezeggenschap eruit en wat komt er allemaal bij kijken? Wie is waar verantwoordelijk voor? Hoe ziet de rol van ouders en personeelsleden in de medezeggenschapsraad eruit? En welke onderwerpen en ontwikkelingen spelen er in en om de school? 

Project Sterk Medezeggenschap

Het project Sterk Medezeggenschap ondersteunt MR-leden, schoolleiders en schoolbestuurders om verdieping te geven aan medezeggenschap. Het is een initiatief van het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door het CAOP, in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, AVS, AOb, CNV onderwijs, FvOv, LAKS, VOO en Ouders & Onderwijs.