Tweede editie LAKS taalgids verschenen

04 juli 2024

Het LAKS heeft haar taalgids – met daarin tips voor inclusief taalgebruik in het onderwijs – geüpdatet.

De afgelopen tijd heeft het LAKS verschillende organisaties en experts benaderd om mee te denken over de vorig jaar uitgebrachte taalgids. Welke woorden zijn in de eerste editie over het hoofd gezien? Welke suggesties werken toch minder goed en moeten worden herzien? Zijn er alternatieven? Op basis van deze gesprekken en eigen voortschrijdend inzicht, is een herziene, tweede editie van de taalgids gepubliceerd.


Met de taalgids wil het LAKS bijdragen aan een inclusiever schoolklimaat waarin iedere leerling gelijk is en wordt behandeld. Niet alleen binnen de muren van een school, maar ook op papier. Doel is om beleidsmakers, docenten, schoolleiders, bestuurders en ander onderwijspersoneel verder na te laten denken over de woorden die zij gebruiken.

Het LAKS wil ervoor zorgen dat dat deze taalgids constant in ontwikkeling is en roept iedereen op hieraan mee te werken. Aanvullingen of aanpassingen kun je mailen naar info@laks.nl.