Tweede Kamer wil actieplan voor veilig open houden scholen

04 november 2020

De Tweede Kamer stemde op 3 november 2020 'met algemene stemmen' in met een motie van PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher. In de motie verzoekt de Kamer het kabinet om een concreet actieplan te presenteren voor het op een veilige manier open houden van scholen.

In het plan moeten richtlijnen waarin worden opgenomen over hoe sneltesten in het onderwijs kunnen worden ingezet, een stappenplan bij welke besmettingsgraad welke maatregelen moeten worden genomen om het onderwijs door te laten gaan en hoe onderwijsachterstanden en andere schade bij kinderen zo veel mogelijk kan worden beperkt.