Tweede monitoring afbouw reserves samenwerkingsverbanden verzonden

19 januari 2022

Afgelopen week is de tweede monitoring voor de afbouw van mogelijk bovenmatige reserves verzonden aan alle 151 samenwerkingsverbanden in het po en vo met het verzoek deze in te vullen.

Voor het afbouwen van mogelijk ovenmatige reserves is door Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, PO-Raad en VO-raad, verenigd in Werkgroep M23, een sectorplan ontwikkeld waarna in mei 2021 alle individuele samenwerkingsverbanden een plan bij OCW indienden om eventueel aanwezige bovenmatige reserves uiterlijk eind 2023 af te bouwen. In september 2021 is door de werkgroep de eerste monitor van deze plannen aangeboden aan de toen demissionaire minister Slob.

Nu is daar dus het vervolg in de vorm van de tweede uitvraag (monitoring) waarbij opnieuw aan de samenwerkingsverbanden gevraagd wordt de gegevens aan te vullen en deze gegevens vóór 1 februari 2022 in te sturen.

Aan de hand van de ingestuurde gegevens zal worden vastgesteld of de sector zich als geheel nog houdt aan het afgesproken pad van afbouw zoals dit in het sectorplan is aangegeven. De werkgroep zal in ieder geval nog een derde en mogelijk nog een vierde monitoring uitvoeren in respectievelijk 2022 en 2023.