Tweede subsidieronde ‘Aansluitende opleidingsroutes vo-mbo-hbo’

06 mei 2024

Samenwerkende onderwijsinstellingen kunnen tot en met 31 mei aanstaande weer subsidie aanvragen om een aansluitende opleidingsroute pro/vmbo/havo-mbo-hbo te ontwikkelen en uit te voeren.

Met de middelen kunnen de scholen een procescoördinator aanstellen en de programma’s meer op elkaar afstemmen.

De aansluitende opleidingsroutes dragen eraan bij dat leerlingen en studenten soepeler kunnen overstappen tussen onderwijssoorten en opleidingen in het beroepsonderwijs en minder vaak onnodig uitvallen of van studie wisselen.

Subsidieaanvraag en voorwaarden

De subsidie kan tot en met 31 mei worden aangevraagd via DUS-I door samenwerkingsverbanden met daarin minimaal één vo-/vavo-/vso-instelling, één mbo-instelling en één hogeschool. Penvoerder is de mbo-instelling. Het is mogelijk een aanvraag te doen voor één aansluitende opleidingsroute. Als er daarna nog budget beschikbaar is, kan van 15 augustus tot en met 15 september een aanvraag worden gedaan voor een tweede aansluitende opleidingsroute.

Belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is dat het wat betreft de mbo- en hbo-opleidingen moet gaan om een opleiding voor sectoren met een tekort aan vakmensen: techniek, woningbouw, zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid en kinderopvang.

Daarnaast komen alleen opleidingen in aanmerking, waarbij het percentage studenten dat in het eerste jaar het onderwijs verlaat of wisselt naar een opleiding in een andere sector minimaal 15% is. Op de website DUO Open onderwijsdata is te zien welke opleidingen subsidie kunnen aanvragen en via welke instelling.

Lees meer over de subsidieregeling ‘Versterking beroepskolom’ en aanvraagvoorwaarden.

Eerste subsidieronde

In de eerste ronde van deze subsidieregeling zijn 23 aanvragen goedgekeurd. Zie ook de digitale kaart 'Subsidies versterking beroepskolom'.