Uitgevers stellen gratis lesmateriaal tot einde schooljaar beschikbaar

24 april 2020

Ook nu de scholen (gedeeltelijk) open gaan, blijft het digitale materiaal tot het einde van het schooljaar gratis beschikbaar. Dit is besloten door de brancheorganisatie GEU van uitgevers en educatie dienstverleners. Educatieve uitgevers van leermiddelen stelden vanwege de corona-crisis tijdelijk digitaal lesmateriaal voor po, vo en mbo gratis beschikbaar aan alle scholen die eerder enkel de papieren lesmethode gebruikten.

Nog onduidelijk is hoe het schooljaar 2020/2021 er als gevolg van de corona-crisis uit zal zien. Daarom raden uitgeverijen de scholen aan zich bij de leermiddelenkeuze voor het komende schooljaar te richten op leermiddelen die meerdere gebruiksscenario’s - regulier klassikaal onderwijs, onderwijs op afstand, of een combinatie daarvan - ondersteunen. In veel gevallen zal dit betekenen: een volledig digitaal leermiddel of een leermiddel met een aanzienlijke digitale component.

Net als nu het geval is, zullen uitgevers zich blijven inspannen om leerkrachten en docenten zo goed mogelijk te ondersteunen bij de leermiddelenkeuze voor het komende schooljaar, het aanbieden van onderwijs op afstand en de herstart onder de nieuwe, soms zeer uitdagende, omstandigheden.