Uitkomsten onderzoek Inspectie naar morele opvattingen

29 april 2020

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen invulling geven aan thema’s waarover verschillend wordt gedacht. De uitkomsten staan in het themaonderzoek 'Burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen'.

Er zijn vrijwel geen situaties aangetroffen die in strijd zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook het lesmateriaal bleek niet in strijd met de basiswaarden. En bij de invulling van het onderwijs handelen scholen binnen wettelijke grenzen.

Tegelijkertijd zorgt een deel van de scholen er onvoldoende voor dat de basiswaarden, zoals verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en het afwijzen van discriminatie, actief worden bevorderd.

Lees hier het volledige rapport van de Inspectie van het Onderwijs (even scrollen).

Meer actualiteiten rondom burgerschap zoals een rapportage over burgerschap in bijzondere scholen en verwijzingen naar afstandsonderwijs voor burgerschap, vindt u in de nieuwsbrief Alliantie Burgerschap - voorjaar 2020.