Universiteiten ontvangen cijfers huidige 5 vwo-leerlingen begin 2021

17 juli 2020

Scholen in het voortgezet onderwijs leveren dit jaar door de coronacrisis geen eindrapportcijfers van 5 vwo aan vervolgopleidingen. Ze zullen later in het zesde leerjaar van het vwo een gewaarmerkte cijferlijst aanleveren met gemiddelde schoolexamencijfers per vak, gerekend tot en met 15 januari 2021.

Niet alle scholen konden het afgelopen schooljaar voor de vervolgopleidingen valide 5 vwo-eindcijfers leveren door de coronacrisis. Om rekening te kunnen houden met alle leerlingen is er door de opleidingen gezocht naar een betere oplossing, o.a. in samenwerking met de vereniging van schooldecanen en loopbaanbegeleiders. De betreffende universitaire bacheloropleidingen kunnen in het komend jaar in hun selectieprocedures de schoolexamencijfers tot en met 15 januari 2021 meewegen in plaats van de gebruikelijke 5 vwo-eindrapportcijfers. Deze situatie geldt alleen voor 5 vwo-scholieren uit schooljaar 2019-2020.

De VO-raad stemt met vo-scholen af dat de cijferlijst voor 15 januari 2021 in het bezit is van de scholieren. Leerlingen kunnen zo hun relevante cijfers op tijd aanleveren en verloopt de aanmeldprocedure voor decentrale selectie komend jaar normaal. De VSNU kijkt in het komende jaar naar de effecten van deze alternatieve cijfers in de selectieprocedure en gaat hierover verder met de VO-raad in gesprek.