Van kiezen naar leren kiezen: geactualiseerde handreiking LOB voor havo/vwo

14 februari 2023

Onlangs heeft het Expertisepunt LOB de Handreiking LOB voor havo/vwo ‘Van kiezen naar leren kiezen’ geactualiseerd.

De handreiking LOB voor havo/vwo is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken en borgen van het bestaande LOB-programma en kan ook fungeren als inspiratiedocument. Dit document is bedoeld voor decanen en mentoren maar ook voor teamleiders en schoolleiders in havo en vwo. Het biedt zicht op facetten die van belang zijn om LOB binnen havo en vwo vorm te geven, te versterken en te borgen. Uiteindelijk bepaalt en beslist de school zelf hoe LOB het beste kan worden ingezet, passend bij eigen visie en beleid.

Ook is de online module Versterken loopbaanontwikkeling uitgebreid met de module ‘Het loopbaangesprek’. Deze bestaat uit video’s, verwijzingen naar instrumenten, praktijkvoorbeelden en onderzoek en een opdracht om toe te passen op school. De video’s zijn ook terug te vinden op het YouTube-kanaal van het Expertisepunt LOB in de playlist ‘Module versterken loopbaanontwikkeling’ en zijn dus ook ‘los’ te gebruiken.