Vanaf 1 april weer subsidie aan te vragen voor de verrijkte schooldag: meer scholen kunnen subsidie aanvragen

27 maart 2024

Van 1 tot en met 30 april 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen om samen met gemeenten en lokale aanbieders extra activiteiten aan te bieden, zoals sport, techniek, cultuur en huiswerkbegeleiding. De regeling is opgerekt zodat meer scholen en leerlingen kunnen deelnemen.

Wijzigingen subsidieregeling

De minister heeft de subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025 op een paar punten gewijzigd voor de tweede aanvraagronde. Een belangrijke wijziging, waar de VO-raad zich hard voor gemaakt heeft, is dat méér categorie A-scholen een aanvraag kunnen indienen. In de eerste aanvraagronde betrof het de scholen met de hoogste relatieve onderwijsachterstandsscores, die samen 5% van het totaal aantal leerlingen hebben. Dit wordt uitgebreid naar de scholen die samen 10% van de leerlingen hebben. 

Daarnaast stelt de minister de tweede aanvraagperiode open voor de categorie B-scholen die het niet gelukt is om in de eerste aanvraagperiode een aanvraag in te dienen, en voor starters. 

Dit is de lijst van scholen die na deze wijziging in aanmerking komen voor subsidie.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan van 1 t/m 30 april 2024 worden aangevraagd via de website van DUS-I. Op deze website is ook uitgebreide informatie over de subsidieregeling te vinden. 

Vragenuurtjes 

Het ministerie van OCW organiseert in de periode april – juli 2024 vragenuurtjes voor bestaande coalities.

Bekijk ook de quickscan 'School en Omgeving' van de Gelijke Kansen Alliantie voor een overzicht van werkzame bestanddelen bij interventies om kansengelijkheid te bevorderen. 
 

Subsidie voor onderzoek naar effecten School en Omgeving
Coalities van onderzoekers en onderwijsprofessionals kunnen met subsidie onderzoek doen naar de opbrengsten van de extracurriculaire activiteiten die ze (in het kader van School en Omgeving) aanbieden. Het gaat dan om de opbrengsten voor de bredere talentontwikkeling van leerlingen. Intentieverklaringen kunnen worden ingediend tot en met 4 april 14.00 uur, de deadline voor het doen van een aanvraag is 16 mei 2024, 14.00 uur. Uitgebreide informatie over deze 'call for proposals' is te vinden op de NRO-website.