Vanaf 1 november toezicht op zorgplicht passend onderwijs

17 oktober 2019

Vanaf 1 november 2019 gaat de Onderwijsinspectie toezicht houden op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs. Dit wordt onderdeel van het vierjaarlijkse inspectieonderzoek.

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat scholen er voor moeten zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, altijd een passende plek krijgt. Als een school zelf geen passende onderwijsplek kan bieden, moet zij ervoor zorgen - al dan niet via het samenwerkingsverband - dat de leerling op een andere school kan worden geplaatst.

Als de inspectie een signaal krijgt dat de zorgplicht niet wordt nageleefd, of dit tijdens een onderzoek vaststelt, zal handhavend worden opgetreden.