Vanaf volgend jaar waarschijnlijk experimenteerruimte voor onderwijs-zorgarrangementen

31 mei 2022

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 80 onderwijs-zorgarrangementen de mogelijkheid bieden deel te nemen aan een experiment, waarbij ze kunnen afwijken van bepaalde wet- en regelgeving. Doel is te onderzoeken of deze ruimte leidt tot meer maatwerk op het vlak van onderwijs en zorg voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte.

De onderwijs-zorgarrangementen kunnen binnen het experiment afwijken van wetgeving op het gebied van onderwijstijd, inhoud van het onderwijs, locatie van het onderwijs en bekostiging in het onderwijs.

Op 24 mei heeft minister Wiersma, mede namens staatssecretaris Van Ooijen van VWS, het ontwerp van het 'Besluit onderwijs-zorgarrangementen' naar de Tweede Kamer gestuurd. Zowel de Tweede als Eerste Kamer moeten zich hier nog over uitspreken en daarna volgt advies van de Raad van State. Het kabinet streeft ernaar het experiment vanaf 1 januari 2023 te starten, met een looptijd tot 1 januari 2028. 

De verwachting is dat de inschrijving voor deelname aan het experiment tussen 15 november en 1 december 2022 ingediend kan worden.

Webinar 

Op 7 april jl. heeft het Steunpunt Passend Onderwijs een webinar georganiseerd over de inhoud van het experiment, de aanmeldvoorwaarden en de selectiecriteria. Dit webinar is terug te kijken via de website van het steunpunt.