Veel problemen op scholen met digitaal lesmateriaal bij start nieuwe schooljaar

31 augustus 2017

Veel scholen ondervinden problemen bij het gebruik van digitaal lesmateriaal. Verschillende leerlingen en soms ook docenten, kunnen niet bij het lesmateriaal. De VO-raad is in gesprek met de leveranciers om te zorgen dat de problemen zo snel mogelijk worden verholpen.

De marktpartijen geven aan dat er diverse oorzaken zijn voor de problemen. Zo loopt de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende systemen van partijen soms niet goed waardoor een leerling of docent geen toegang tot het materiaal krijgt. Ook kan het voorkomen dat ouders voor meerdere leerlingen het digitale lesmateriaal op één account hebben besteld waardoor de bestelling niet goed verwerkt kan worden.

Nieuwe standaarden in gegevensuitwisseling

De problemen bij de uitwisseling tussen systemen komen waarschijnlijk voort uit het feit dat er nieuwe standaarden zijn doorgevoerd in de onderwijsketen, om privacygevoelige gegevens beter te beschermen. De VO-raad vindt het belangrijk dat deze standaarden worden geïmplementeerd en zet zich daar binnen een publiek-private samenwerking voor in, maar het onderwijs mag daar geen problemen van ondervinden. De VO-raad ontving voor de start van het schooljaar geen signalen van marktpartijen dat de veranderingen in de keten mogelijk tot problemen konden leiden.

De VO-raad dringt er bij de uitgeverijen en leveranciers op aan de problemen zo snel mogelijk op te lossen en helder te communiceren met de scholen over de voortgang van dit proces. Met de publiek-private partijen in de keten wordt nader onderzocht hoe deze problemen konden ontstaan en hoe ze in de toekomst te voorkomen zijn.   

Wat kunnen scholen met problemen doen?

De problemen met het digitaal lesmateriaal heeft verschillende oorzaken. Afhankelijk van het probleem dat de school ervaart kan de school de volgende acties ondernemen:

 • Problemen met het bestellen van digitaal lesmateriaal
  Neem contact op met de distributeur.
 • Problemen met levering van linkje in ELO (Extern Boekenfonds, EBF) of plaatsing van link in ELO door school (IBF)
  Neem contact op met de leverancier.
 • De levering is onvolledig doordat niet alle linkjes er staan
  Neem contact op met uw distributeur.
 • Geen toegang tot het product
  Neem contact op met de uitgever van het digitale leermiddel.