Veilig delen persoonsgegevens jongeren met Privacy Convenant

09 december 2020

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het van belang dat zij goed onderwijs krijgen aangeboden en waar nodig de juiste ondersteuning. In verschillende situaties is het van belang dat onderwijs, gemeente(n) en andere partners uit het jeugddomein met elkaar samenwerken om de juiste ondersteuning mogelijk te maken. Dit vraagt ook om het goede gesprek waar op een correcte wijze persoonsgegevens met elkaar gedeeld worden. Het Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeente-Jeugdhulp helpt regionale partijen om afspraken met elkaar te maken rond uitwisseling van persoonsgegevens en samenwerking.

Onder voorzitterschap van het Steunpunt Passend Onderwijs heeft de werkgroep privacy & passend onderwijs gewerkt aan het Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeente-Jeugdhulp. Het convenant helpt regionale partijen om afspraken met elkaar te maken rond persoonsgegevensuitwisseling en samenwerking.

Met dit privacy Convenant worden afspraken vastgelegd tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden over het verwerken van persoonsgegevens van jongeren (en eventueel hun ouders) in de samenwerking tussen deze partijen.

Voor meer informatie over de doelgroepen en de laatste versie van het convenant kunt u terecht op de website van Steunpunt Passend Onderwijs: Model Privacy Convenant Onderwijs – Gemeenten – Jeugdhulp.