Veilig leerklimaat en afkeuren homoseksualiteit zijn niet met elkaar te verenigen

10 november 2020

Minister Slob vindt niet dat scholen een verklaring moeten vragen van ouders waarin staat dat zij afstand nemen van homoseksualiteit. “Dat is een brug te ver”, aldus de minister.

De VO-raad vindt dat een veilig leerklimaat niet te verenigen is met de verklaringen die ouders bij sommige scholen moeten ondertekenen, waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren. Wij zijn blij met de verduidelijkende toelichting van de minister op eerdere uitspraken hierover tijdens het Kamerdebat over burgerschapsonderwijs op 9 november. Tijdens dit debat stelde de minister dat scholen homoseksualiteit wel mogen afkeuren, zolang ze maar zorgen voor een veilig leerklimaat voor alle leerlingen.

In zijn toelichting stelt Slob dat verklaringen om afstand te nemen van een homoseksuele leefwijze juridisch niet te verbieden zijn, vanwege de vrijheid van onderwijs (artikel 23). Dit is wellicht feitelijk wel juist, maar de vrijheid van onderwijs mag naar onze mening niet gebruikt worden om de vrijheid van ouders en leerlingen om hun leven vorm te geven in te perken. Dit is temeer belangrijk gelet op de grote worsteling die LHBTI-jongeren vaak doormaken. Op school moet ieder kind zichzelf kunnen zijn, juíst dat is essentieel voor een veilig leerklimaat.

Nu de minister heeft aangekondigd in actie te komen, gaan we er vanuit dat dit leidt tot een veilig leerklimaat voor alle leerlingen op alle scholen.