Vensters verwijdert aantal indicatoren op Scholen op de Kaart

13 oktober 2016

Op basis van gebruikersonderzoek en feedback van Vensters-gebruikers heeft Vensters besloten om per 27 oktober aanstaande drie indicatoren voor het voortgezet onderwijs te verwijderen van de website Scholen op de kaart. Het gaat om de indicatoren ‘Samenwerking’, ‘Onderwijstijd’ en ‘Financiën’. Hiermee wordt beter aangesloten bij de wensen van bezoekers van de site, en wordt de bevragingslast voor scholen beperkt. Het is mogelijk voor scholen om de gegevens van deze drie indicatoren te bewaren.

Via de website Scholenopdekaart.nl kunnen scholen informatie over hun instelling delen met relevante stakeholders als leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. Al deze informatie is gebundeld in een aantal onderwerpen (indicatoren), die zorgvuldig afgestemd zijn op de doelstellingen van Vensters en de wensen van de diverse stakeholders. Afgelopen jaar zijn drie van deze indicatoren – Samenwerking, Onderwijstijd en Financiën – opnieuw getoetst aan een aantal relevante criteria die zijn vastgelegd in het 'Beslissingskader doorontwikkeling Vensters'. Aanleiding hiervoor was een onderzoek onder bezoekers van Scholen op de kaart (oriënterende ouders), waaruit naar voren kwam dat zij deze indicatoren in veel mindere mate interessant vonden.

Indicatoren Samenwerking en Onderwijstijd

Uit het bezoekersonderzoek kwam naar voren dat slechts 7% van de bezoekers van Scholen op de kaart vindt dat de indicator Samenwerking interessante informatie bevat. Daarnaast blijkt dat 30% van de scholen deze indicator niet vult en dat scholen die dit wel doen, het heel tijdrovend vinden. Samenwerkingsverbanden wisselen vaak en dus moet men veel tijd aan het actualiseren van deze indicator besteden. Ten slotte betreft deze indicator kwalitatieve informatie die niet gecheckt kan worden op betrouwbaarheid. Dit is wel het geval voor de indicator Doorstroom die vergelijkbare informatie biedt.

Voor de indicator Onderwijstijd geldt dat slechts 6% van de bezoekers deze informatie interessant vindt. Onder scholen is de indicator niet populair omdat deze niet flexibel genoeg is om hun invulling van de onderwijstijd goed in beeld te brengen.

Indicator Financiën

Uit het bezoekersonderzoek blijkt ook dat slechts 5% van de bezoekers de informatie uit de indicator Financiën belangrijk vindt. Daarnaast gaven schoolleiders tijdens de migratie van Schoolkompas naar Scholen op de kaart in 2014 al aan het niet wenselijk te vinden zich op schoolniveau te verantwoorden met bestuursgegevens via de indicator Financiën. Deze financiële gegevens zijn immers ook publiek beschikbaar in het jaarverslag van het schoolbestuur.

Samenwerking, Onderwijstijd en Financiën worden verwijderd

Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen is via de Vensters-nieuwsbrief een enquête uitgezet onder de gebruikers van Vensters. 79% van de 58 reagerende scholen was positief over het voorstel om de bovenstaande drie indicatoren te verwijderen. De overige 21% wilde een deel van de drie indicatoren verwijderen.

Op basis van deze resultaten is besloten de indicatoren per 27 oktober te verwijderen van Scholen op de kaart. Hiermee beperken we de bevragingslast voor scholen en laten we de site beter aansluiten op de wensen van bezoekers.

Het is mogelijk om de gegevens van de indicatoren te bewaren. U kunt hiervoor – tot 27 oktober – terecht op de overzichtspagina met alle indicatoren op mijn.vensters.nl. Linksboven kunt u klikken op ‘Download SchoolVenster’, daarmee downloadt u een overzicht van al uw indicatoren. Als u de informatie van de indicator Samenwerking alsnog wilt weergeven op Scholen op de kaart, dan kunt u deze informatie bijvoorbeeld toevoegen aan de indicator 'Schooladvies en plaatsing' of 'Doorstroom naar het vervolgonderwijs'. De financiële informatie op bestuursniveau blijft zichtbaar in de bestuursrapportage Financiën VO in ManagementVenster.