Ventilatiegeld niet alleen in 2021 uitgeven en breder besteden

14 juli 2021

De Tweede Kamer heeft een motie van Groen Links aangenomen om de € 260 miljoen bestemd voor ventilatieverbetering naar voren te halen. Het zou dit jaar nog beschikbaar moeten komen in plaats van in 2022 en 2023. De VO-raad vindt het mooi dat het geld eerder beschikbaar komt, maar ziet wel het risico dat dit leidt tot haastwerk. Bovendien zou het geld breder moeten worden ingezet dan alleen voor ventilatie.

Op dit moment spreken OCW, raden en VNG over de opzet van de tweede regeling. De VO-raad vindt dat die niet een kopie moet worden van de eerste regeling. Een eigen bijdrage van 70% is te hoog. Veelal draaien schoolbesturen op voor die 70%. Dat geld hebben ze niet altijd en ze hebben ook nooit bekostiging gehad voor het oplossen van ventilatieproblemen. Bovendien is een regeling alleen voor ventilatie te smal. Vaak moeten meer problemen aan het gebouw worden opgelost en het is wel zo efficiënt om die in één keer aan te pakken.

Het overleg zal – inclusief de vakantieperiode – nog wel enige tijd duren. Daarna moeten scholen en gemeenten plannen maken, die moeten worden beoordeeld. Het is dan ondoenlijk dat alles op een doordachte manier nog dit jaar te realiseren. De VO-raad pleit er dan ook voor de € 260 miljoen in 2021 en 2022 beschikbaar te stellen. Daarmee is de druk van de ketel om overhaast plannen te maken en in te dienen.