Ventilatieregeling gepubliceerd

03 december 2020

De ministers van BZK en OCW hebben de regeling om verbetering van het binnenklimaat te stimuleren gepubliceerd. Projecten voor noodzakelijke en energiezuinige verbeteringen in bestaande gebouwen, worden voor maximaal 30 procent gesubsidieerd.

De VO-raad vindt 30 procent een laag percentage en denkt dat dit het gebruik van de regeling zal ontmoedigen. Daar staat tegenover dat extra geld voor dit soort maatregelen – in dit geval bijna € 100 mln – uiteraard wel welkom is.

Vaak is het nuttig om dit soort maatregelen te combineren met andere gewenste maatregelen, omdat dat het meest efficiënt is. De verbetering van de ventilatie wordt financieel  gesteund, maar de andere verbeteringen zoals isolatie zullen door scholen en gemeenten geheel gefinancierd moeten worden. De subsidie heeft daardoor maar een beperkte invloed op het totale kostenplaatje. Het aanbrengen van CO2-meters en het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem vallen wel onder de regeling.

Een aanvraag voor de subsidie kan worden ingediend van 4 januari tot en met 30 juni 2021. Projecten gestart vanaf 1 oktober 2020 komen in aanmerking voor subsidie. Alleen gemeenten kunnen aanvragen doen. Voor schoolbesturen is dat niet handig, zeker niet omdat projecten alleen bestaande gebouwen betreffen. Gemeenten zullen dan in veel gevallen alleen als doorgeefluik functioneren. Per project wordt één aanvraag gedaan.

Het maximum van de subsidie hangt af van het totaal aantal leerlingen in de schoolgebouwen die aangepakt worden. Dit loopt van € 150.000 voor gebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen tot € 1.000.000 voor schoolgebouwen met in totaal 2000 leerlingen of meer.

LCVS-lijst alsnog indienen

Tot 1 oktober heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen onderzoek gedaan naar de toereikendheid van de ventilatie in schoolgebouwen in het funderend onderwijs. Het heeft daarbij een uitvraag gedaan bij alle schoolbesturen in po en vo. Het ministerie van OCW vraagt besturen die de lijst nog niet hebben ingediend, dit alsnog te doen. Dat kan naar het mailadres datalab@minocw.nl.