Verantwoording gecreëerde banen Banenafspraak duidelijker dit jaar

11 januari 2024

Meer dan 50% van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs geeft aan medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak in dienst te hebben gehad in 2022. Dat blijkt uit de Kamerbrief van staatssecretaris Van Huffelen op 20 december. Sinds 2023 zijn schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs verplicht om bij het aanleveren van hun jaarrekening ook te rapporteren over de Banenafspraak. De vraagstelling in de zogeheten XBRL-standaard bleek echter nog niet voldoende sluitend voor het kunnen rapporteren van een totaal aantal gerealiseerde banen, vandaar dat nu nog bekend is hoeveel banen er zijn gerealiseerd. In de rapportage over 2023 zal de vraagstelling verbeterd worden.

Als het aantal gecreëerde banen vanuit de banenafspraak vergeleken wordt tussen verschillende sectoren zijn de grote verschillen opvallend. De mate waarin een sector banen voor de doelgroep Banenafspraak kan realiseren, wordt voornamelijk bepaald door de aard van de werkzaamheden en eventueel de wettelijke eisen waaraan personeel dient te voldoen. Zo omvat het grootste deel van de formaties van scholen in het funderend en middelbaar beroepsonderwijs onderwijzend personeel, dat over een lesbevoegdheid dient te beschikken. Mensen uit de doelgroep Banenafspraak zijn doorgaans niet lesbevoegd.