Verbeterde verzuiminformatie op duo.nl

08 mei 2019

Om het digitaal melden en afhandelen van verzuim via het Verzuimregister te verbeteren, heeft DUO de informatie hierover op zijn website aangepast. Deze informatie is nu duidelijker en makkelijker te vinden. Ook vindt u op de website nu meer handvatten om op de juiste manier ongeoorloofd verzuim te kunnen melden.

Alle informatie over verzuim staat voortaan op één centrale pagina voor scholen, gemeenten en softwareleveranciers. U vindt u hier onder meer heldere informatie over de verschillende verzuimsoorten en een online keuzehulp en beslisboom. Daarmee kunt u in een paar minuten eenvoudig bepalen welke verzuimsoort u moet melden. Ook staan er concrete voorbeelden op de site hóe u dit moet doen.