Verder werken aan doorbraak digitaal lesmateriaal

29 januari 2015

Scholen zijn druk bezig met de implementatie van digitaal lesmateriaal en willen hier verdere stappen in zetten. Maar hierbij lopen zij nog wel tegen een aantal obstakels aan. Dat blijkt uit het onderzoek dat onderwijsinitiatief Like to Share heeft gedaan naar de stand van zaken rondom digitaal lesmateriaal in het po en vo. Voor de VO-raad onderstreept dit opnieuw het belang om binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT te blijven werken aan het creëren van voldoende ruimte en goede randvoorwaarden voor scholen om digitaal lesmateriaal in te voeren. Voor concrete ondersteuning op dit vlak kunnen scholen terecht bij VO-content.

Like to share onderzocht onder ruim 300 scholen hoe het staat met (de invoering van) digitaal lesmateriaal: hoe wordt dit nu gebruikt, wat zijn de verwachtingen voor de toekomst, wat zijn de belangrijkste obstakels bij de verdere invoering etc.? In het eindrapport wordt een aantal hoofdconclusies getrokken:

  • 65% van de schoolleiders verwacht binnen nu en vijf jaar vrijwel helemaal over te stappen op digitale onderwijsmethodes.
  • Geld en tijd zijn de belangrijkste blokkades voor snelle innovatie.
  • Schoolleiders tasten in het duister wat betreft de impact op hun begroting.
  • De rol van uitgeverijen is voor scholen onduidelijk.

Doorbraakproject

Een van de speerpunten uit het Sectorakkoord VO is om digitaal lesmateriaal versneld in het voortgezet onderwijs in te voeren en zo meer eigentijds onderwijs en maatwerk mogelijk te maken. Uit bovenstaande conclusies blijkt opnieuw dat veel scholen hiermee aan de slag zijn en hoge ambities hebben op dit vlak, maar dat er nog wel een aantal hindernissen zijn. Dit heeft ook de aandacht van de VO-raad. Via het Doorbraakproject Onderwijs en ICT werkt de VO-raad er met het ministerie van OCW aan om meer ruimte in wet- en regelgeving en de juiste randvoorwaarden te creëren voor scholen op dit vlak. Daarnaast zijn we met marktpartijen in gesprek over de ontwikkeling van voldoende flexibel digitaal lesmateriaal.

Via het project Leerling 2020 ondersteunt de VO-raad scholen om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren met behulp van onder andere digitaal lesmateriaal.

Ondersteuning via VO-content

Voor ondersteuning bij de invoering van digitaal lesmateriaal kunnen scholen terecht bij VO-content. Naast digitaal lesmateriaal zelf (de Stercollecties) biedt VO-content advies over bijvoorbeeld de keuze van een device, de ict-infrastructuur, de scholing van docenten en hoe je als schoolleider al deze zaken aanstuurt. Scholen kunnen kiezen uit een netwerk van ervaren adviseurs en begeleiders.

In het verlengde van het onderzoek organiseert Like to Share tussen 9 en 13 maart vijf regiobijeenkomsten over de vraagstukken rondom digitaal lesmateriaal. VO-content zal op deze bijeenkomsten aanwezig zijn en bezoekers adviseren over alle aspecten van digitaal lesmateriaal.