Verdiepend onderzoek naar ventilatie op scholen

10 november 2021

Het verdiepend onderzoek van Ruimte-OK naar de ventilatie op scholen is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hoewel we niet een volledig beeld hebben van de situatie is toch duidelijk dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van ventilatie. Minister Slob wijst in begeleidende brief op het belang van het bredere huisvestingsvraagstuk. Het is aan het volgende kabinet om daarvoor maatregelen te nemen.

Op 1 oktober 2020 publiceerde het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) al zijn rapport. Het verdiepend onderzoek stoelt op de data van het LCVS en data van de subsidieregeling ‘Specifieke uitkering ventilatie in scholen’ (SUVIS). Daarmee betreft dit onderzoek maar weinig meer gebouwen dan die van het LCVS.

In het aanvullend onderzoek zijn voor het vo 383 gebouwen meegenomen, waar de ventilatiesituatie is onderzocht. Dat is minder dan 27% van de vo-gebouwen. De gebruikte onderzoeksmethode is niet bekend.

Opgesplitst naar bouwperiode is het resultaat van het onderzoek als volgt:

Bouwperiode

aantal

voldoet

voldoet niet

Vooroorlogse voorraad (van voor 1946)

35

69%

31%

Wederopbouwvoorraad (1946-1978)

136

73%

27%

Londovoorraad (1978-1992)

65

58%

42%

Bouwbesluitvoorraad (1992-2015)

117

82%

18%

Nieuwbouwvoorraad (vanaf 2015)

20

95%

5%

Onbekend

10

60%

40%


Totaal


383


74%


26%