Verduurzaming met stip op één in Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2019

08 januari 2019

Bouwstenen voor Sociaal - het platform waarbinnen scholen, gemeenten en andere partners samenwerken aan goede gebouwen voor de (semi-)publieke sector - heeft haar werkagenda voor 2019 gepubliceerd. Verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed staat in deze agenda met stip bovenaan.

In de agenda is een aantal hoofddoelen benoemd, waarop de betrokken partijen samen actie willen ondernemen. Rond deze thema’s worden kennis en tools ontwikkeld, ervaringen en kennis uitgewisseld (via bijeenkomsten en online) en landelijk zaken aangekaart. Zo wordt in het kader van de verduurzaming bijvoorbeeld gewerkt aan routes voor de realisatie van de klimaatafspraken en wordt een estafette voor praktijkervaring met energiemaatregelen georganiseerd.

Onderstaand de hoofddoelen die zijn gesteld voor het maatschappelijk vastgoed en het eigen netwerk: 

  • duurzamer
  • passender (bij de huidige tijd)
  • slimmer (smart buildings)
  • professioneler (o.a.: benchmarklearning op basis van vergelijkend onderzoek)

De resultaten van de activiteiten in 2019 worden gedeeld via de website van Bouwstenen voor Sociaal. Scholen kunnen op verschillende manieren meedoen aan Bouwstenen

Lees meer over Bouwstenen voor Sociaal. De VNG, PO-Raad en VO-raad steunen dit initiatief.