Vergelijkingswebsite Schoolkompas.nl gaat over op Scholenopdekaart.nl

05 februari 2015

Vanaf deze week is Scholenopdekaart.nl de website waarop leerlingen uit groep 8 en hun ouders vo-scholen met elkaar kunnen vergelijken. Scholenopdekaart.nl vervangt daarmee de voormalige vergelijkingssite Schoolkompas.nl.

Op Scholenopdekaart.nl publiceren VO-scholen informatie over tal van aspecten die bij de schoolkeuze een rol spelen en met name voor groep 8 leerlingen en hun ouders van belang kunnen zijn, zoals het profiel van de school, examencijfers, de ervaren veiligheid op school en de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. In totaal kunnen scholen op 13 verschillende onderdelen met elkaar vergeleken worden. Ook lichten scholen hun resultaten en de door de school gemaakte keuzes op de website toe.

Over Scholenopdekaart

Scholenopdekaart is een website van de VO-raad en PO-Raad. De VO- en PO-sector zijn hiermee gestart om het gesprek over de school en het onderwijs met betrokkenen te faciliteren. De website voor basisscholen is nog in ontwikkeling. Later dit jaar kunnen ouders op deze website ook bassischolen met elkaar vergelijken. De informatie op Scholenopdekaart is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de scholen zelf.

Scholenopdekaart.nl is geschikt voor mobiel en tablets.