Verhoging minimumloon per 1 juli 2023

07 juni 2023

Het minimumloon wordt met ingang van 1 juli 2023 verhoogd naar € 1.995,00. Voor de salaristabellen in de huidige CAO VO 2022 (looptijd tot en met 30 april 2023 en verlengd tot aan nieuw geldende afspraken) heeft dit enkele gevolgen.

Voor de tabel van de in- en doorstroombanen is de afspraak tussen de cao-partners (nu en in de toekomst) om AT-2 te berekenen door te middelen tussen AT-1 en het salarisnummer 1 van instroomschaal 1.
Omdat het loon van dit salarisnummer onder het nieuwe minimumloon ligt wordt eerst dit salaris opgehoogd naar het minimumloon om vervolgens te gebruiken bij de middeling.

At-1 wordt daarmee per 1 juli 2023 € 1.995,00 + € 26,86 (inkomenstoeslag) = € 2.021,86.
At-2 wordt dan per 1 julii 2023: (2.021,86 + 1.995,00)/2 = € 2.008,43.

De forse verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023 had als gevolg dat in de cao-salaristabel enkele cao-salarisbedragen onder het minimumloon raakte. Die van toepassing zijnde salarisbedragen zijn toen allemaal aangepast aan het geldende minimumloon. Ook nu stijgen deze periodieken mee met het minimumloon:

functieschaal 1 eerste periodiek is € 1.934,40 wordt € 1.995,00
functieschaal 2 eerste periodiek is € 1.934,40 wordt € 1.995,00
functieschaal 3 eerste periodiek is € 1.934,40 wordt € 1.995,00
instroomschaal 1 eerste periodiek is € 1.934,40 wordt € 1.995,00
doorstroomschaal 2 eerste periodiek is € 1.934,40 wordt € 1.995,00
doorstroomschaal 3 eerste periodiek is € 1.934,40 wordt € 1.995,00

    

Daarnaast zijn er enkele andere periodieken die met de huidige stijging ook onder het minimumloon raken. Ook deze periodieken moeten worden aangepast aan het minimumloon:

functieschaal 1 tweede periodiek is € 1.941 wordt € 1.995,00
functieschaal 2 tweede periodiek is € 1.979 wordt € 1.995,00
functieschaal 4 eerste periodiek is € 1.942 wordt € 1.995,00
functieschaal 5 eerste periodiek is € 1.979 wordt € 1.995,00
instroomschaal 1 tweede periodiek is € 1.941 wordt € 1.995,00
doorstroomschaal 2 tweede periodiek is € 1.979 wordt € 1.995,00

 

De volledige cao salaristabel wordt pas weer aangepast en gepubliceerd nadat een nieuwe cao is afgesloten.