Verlenging en intensivering project Instroom pabo

03 november 2016

Het project Instroom pabo wordt verlengd en geïntensiveerd. Dit heeft minister Bussemaker op 31 oktober jl. bekendgemaakt. Binnen dit project – dat wordt uitgevoerd door de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VO-raad - krijgen havisten en mbo-studenten die naar de pabo willen en hiervoor een of meerdere toelatingstoetsen moeten afleggen, ondersteuning om deze toetsen te behalen.

Havoleerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen, moeten vanaf 1 augustus 2015 aan toelatingseisen voldoen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Ze worden toegelaten als ze:

  • een havodiploma hebben en havo-eindexamen hebben gedaan in die vakgebieden (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur Leven en Technologie (NLT)), of
  • een vavo-certificaat havo hebben voor die vakgebieden, of
  • de toelatingstoets voor die vakgebieden hebben gehaald.


Havisten die geen examen hebben gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur en techniek en hiervoor geen vavo-certificaat havo hebben behaald, moeten dus een of meerdere toelatingstoetsen maken om toegang te krijgen tot de pabo. Het project Instroom pabo is opgezet om hen te helpen deze toetsen te halen. Het project stelt leermaterialen beschikbaar en biedt regionale bijscholingsprogramma’s. Deze programma’s kunnen bijvoorbeeld bestaan uit lessen, zelfstudie met vragenuurtjes en avondcursussen, en worden verzorgd door mbo-scholen en pabo’s.

Op 31 oktober maakte minister Bussemaker bekend dat dit ondersteuningsaanbod ook komend studiejaar beschikbaar blijft. Daarnaast wordt het project geïntensiveerd, bijvoorbeeld door potentiele pabo-studenten meer persoonlijke begeleiding te bieden.

Op de website van het project vindt u hier meer informatie over.