Verlenging onbelast vergoeden vaste reiskosten maar stop uitruilregeling

31 maart 2021

Door de coronamaatregelen kunnen werkgevers onder voorwaarden doorgaan met het betalen van een onbelaste vergoeding voor vaste reiskosten aan hun werknemers. De goedkeuring hiervoor is verlengd tot 1 juli 2021. Deze coronaregeling gold aanvankelijk tot 1 april van dit jaar.

Veel werkgevers betalen nog steeds een vergoeding voor vaste reiskosten aan hun werknemers en houden daar geen belastingen op in. Ook wanneer die werknemers vooral thuiswerken. Voorwaarde voor het geven van de onbelaste vergoeding is dat de werknemers al voor 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht hadden op de vaste reiskostenvergoeding.

De Belastingdienst had aanvankelijk toestemming gegeven om ook de in de VO-sector geldende Regeling (aanvullende) reiskostenvergoeding 2021 (uitruilregeling) door te laten gaan. De Belastingdienst heeft deze toestemming in februari 2021 echter ingetrokken en de VO-raad daarbij aangegeven dat vanaf 1 januari 2021 de uitruilregeling niet valt onder de werking van het coronabesluit. Echter, op grond van opgewekt vertrouwen heeft de Belastingdienst aan de sector voortgezet onderwijs aangegeven dat toch doorgegaan mag worden met het uitvoeren van de uitruilregeling. Deze toestemming strekt zich echter niet uit over de recente verlenging van het coronabesluit tot 1 juli 2021.

Concreet betekent dit dat de vaste reiskostenvergoedingen die reeds toegekend waren voor 13 maart 2020 gewoon mogen doorlopen tot 1 juli 2021. Voor zover de uitruilregeling zijn grondslag vindt in een vaste reiskostenvergoeding op basis van het coronabesluit, moet deze per 1 april a.s. worden gestopt.

Indien gebruik gemaakt wordt van de uitruilregeling en er ook daadwerkelijk voldaan wordt aan de vereisten van de vaste reiskostenvergoeding (o.b.v. methode 1), hoeft de uitruilregeling niet te worden gestopt.