Vernieuwde Aanpak Informatiebeveiliging en privacy

08 mei 2019

De website Aanpak Informatiebeveiliging en privacy (IBP) is vernieuwd. Door deze website te gebruiken, weten scholen zeker dat ze niks over het hoofd zien bij het regelen van IBP. Kennisnet heeft de vernieuwing samen met de VO-raad en PO-Raad gerealiseerd.

De vernieuwde Aanpak IBP helpt scholen op weg bij onder meer het regelen van toestemming bij het delen van beeldmateriaal of bij het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming (FG). De website is gemaakt voor schoolbestuurders, managers of verantwoordelijken IBP, informatiemanagers, security officers, functioneel beheerders, ict-coördinatoren en kwaliteitsmedewerkers die zich bezighouden met IBP.

Scholen kunnen de website gebruiken bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van IBP-beleid. Dit gebeurt aan de hand van een duidelijk stappenplan met handige praktische tools zoals sjablonen en checklists.

Inhoud Aanpak IBP

 • Maatregelen
  Van beleid tot gebruik van foto’s. We hebben op een rij gezet wat scholen moet weten en doen als het gaat om IBP. Bij elke maatregel staat wie welke verantwoordelijkheid draagt en hoe scholen er praktisch mee aan de slag kunnen.
 • Stappenplan
  Duizelt het bij het denken aan IBP? Volg dan het stappenplan. Na het succesvol doorlopen daarvan voldoet de school aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Begrippenlijst
  Autorisatiematrix, BIV-classificatie, dataportabiliteit. Dankzij de begrippenlijst IBP is in een oogopslag duidelijk wat er bedoeld wordt met deze termen.
 • Tools en downloads
  Praktische tools die helpen om IBP vorm te geven op school. Deze tools staan bij elke maatregel.
   

Eenvoudig zoeken

Gebruikers hoeven niet langer door verschillende pagina’s te klikken voor het juiste antwoord. Met de vernieuwde zoekfunctie is informatie eenvoudig te vinden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen contact op met de helpdesk IBP via IBP@kennisnet.nl.