Vernieuwde monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp live

15 april 2019

De verbinding onderwijs-jeugd - een samenwerking tussen het NJi, de PO-Raad, VO-raad en VNG - heeft een vernieuwde 'monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp' (AOJ) gelanceerd. Dit instrument biedt gecombineerde cijfers over onderwijs en jeugdhulp en de regionale samenwerking op dit gebied.

De vernieuwde monitor AOJ geeft samenwerkingsverbanden en gemeenten meer inzicht in de opbrengsten van de samenwerking in de regio. In de monitor vinden zij cijfers die helpen bij het voeren van preventief jeugdbeleid en bij de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp in de praktijk. Zo ziet de gebruiker bijvoorbeeld in één oogopslag hoe in de regio de jeugd-populatie eruitziet en hoe zij opgroeit, hoe het onderwijsaanbod van invloed is op de kosten van het leerlingenvervoer, hoeveel jeugd gebruikmaakt van jeugdhulp én onderwijsondersteuning en de risicofactoren voor potentieel jeugdhulpgebruik.

Nieuw in de monitor AOJ is de integrale en vraaggestuurde opzet van de cijfers over onderwijs en jeugdhulp en de toelichting op de cijfers en wat een regio ermee kan. Dit resulteert in openbare rapportages per thema, waarin gegevens worden gecombineerd, die van belang zijn voor preventief jeugdbeleid en input zijn om de verbinding van het onderwijs en de jeugdhulp in de praktijk te realiseren. Het instrument is bedoeld om het gesprek in de regio daarover te voeden. Zoals bijvoorbeeld het gesprek tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten in het op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO).

De grafieken, tabellen en rapportages met onderwijs-jeugdcijfers zijn via de monitor voor iedereen laagdrempelig via een webapplicatie beschikbaar. Het instrument biedt benchmarks op het niveau van de gemeente, de samenwerkingsverbandregio en het landelijk gemiddelde. De monitor AOJ wisselt gegevens uit met het Dashboard Passend Onderwijs van de VO-raad en de PO-Raad en Waarstaatjegemeente.nl van de VNG.