Vernieuwde Startwijzer VO versterkt de begeleiding van startende leraren

11 juli 2019

Vo-scholen die de begeleiding van startende leraren verder willen verbeteren, kunnen gebruikmaken van de vernieuwde Startwijzer VO. Deze digitale scan brengt in beeld hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen er winst te behalen valt.

Sinds de update van de Startwijzer is deze gebruiksvriendelijker. Het is bijvoorbeeld heel makkelijk om collega’s (op de school/scholen) uit te nodigen om de Startwijzer in te vullen en er is een duidelijk overzicht van de uitkomsten.


In de Startwijzer VO kan een score worden ingevuld voor diverse aspecten rond de begeleiding van starters en het overige hrm-beleid dat hierop van invloed is. Het is de bedoeling dat verschillende mensen binnen de school - startende leraren, begeleiders, hrm’ers etc. - dit doen. Aan het eind is in één oogopslag te zien wat de gemiddelde scores per groep zijn op de verschillende thema’s. De Startwijzer geeft zo inzicht in over welke (deel)aspecten men tevreden is en welke extra aandacht nodig hebben.

De Startwijzer kan zo helpen het gesprek binnen de school over de begeleiding van startende leraren en mogelijke verbeteringen op gang te brengen, en biedt handvatten voor deze verbetering. Met behulp van de Startwijzer kan bijvoorbeeld een actieplan worden gemaakt om de aandachtspunten verder te brengen. Ook staat in de tool een aantal voorbeelden van hoe andere scholen invulling geven aan de begeleiding van startende leraren.

Doel van de Startwijzer VO is om scholen te helpen stappen te zetten om te komen tot een (nog) betere begeleiding van beginnende leraren en zo ook uitval onder deze groep te voorkomen. De gemaakte stappen kunnen daarnaast ook bijdragen aan een succesvolle werving en selectie van nieuwe leraren.

In een praktische handleiding staat beschreven welke personen binnen de school het beste bij de Startwijzer VO kunnen worden betrokken en welke stappen de school kan volgen om het meeste uit de Startwijzer te halen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Startwijzer VO? Neem dan contact op via startwijzer@vo-raad.nl.

De Startwijzer werd eerder voor het groene onderwijs en mbo ontwikkeld door onderzoekers en docenten van de leerstoelgroep ‘Educatie en competentiestudies’ van de Wageningen University & Research en de lerarenopleiding van de Aeres Hogeschool Wageningen, in het kader van het door OCW gesubsidieerde project ‘Begeleiding startende leraren’. In samenwerking met de VO-raad is de Startwijzer nu doorontwikkeld voor het vo.