Vernieuwing informatiesysteem BRON van start

16 februari 2017

Het ministerie van OCW en DUO zijn gestart met het programma ‘Doorontwikkelen BRON’. Binnen dit programma wordt BRON – het systeem waarmee DUO informatie over leerlingen ophaalt bij scholen en informatie over deze leerlingen aan hen terugkoppelt – sterk vernieuwd. In het vernieuwde systeem zullen scholen sneller gegevens kunnen uitwisselen, en komen meer gegevens voor hen beschikbaar.

BRON wordt vernieuwd omdat het huidige systeem sterk is verouderd, en niet meer aansluit bij de manier waarop scholen informatie willen uitwisselen. Deze uitwisseling kost scholen nu ook veel tijd. In het vernieuwde BRON kunnen scholen sneller gegevens uitwisselen en kunnen ze ook beschikken over gegevens die DUO uit andere registers en databases haalt. Dit komt de correctheid en de uniformiteit van de gegevensuitwisseling ten goede.

Eerdere informatiebijeenkomsten

Samen met OCW en DUO heeft de VO-raad de afgelopen maanden bijeenkomsten georganiseerd om scholen te informeren over het programma ‘Doorontwikkelen BRON’. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht door gebruikers van BRON van middelbare scholen. Deelnemers gaven aan de doorontwikkeling van BRON zeer wenselijk te vinden en zagen de voorgenomen veranderingen als een verbetering op de huidige manier van werken.

Betrokkenheid van scholen en medewerkers bij doorontwikkeling cruciaal

De planning is om het nieuwe BRON in 2019 in gebruik te nemen. De VO-raad is de komende jaren nauw betrokken bij dit traject. Ook vragen wij betrokkenheid vanuit scholen bij de ontwikkeling van het nieuwe BRON. De ervaringen van scholen en medewerkers die met het huidige BRON werken, zijn essentieel om tot een optimale doorontwikkeling van het systeem te komen, die meerwaarde heeft voor alle scholen.

In navolging van de manier waarop het nieuwe BRON in het mbo tot stand is gekomen, wordt er een werkgroep met gebruikers van BRON en softwareleveranciers opgericht. Deze werkgroep komt om de 4 tot 6 weken bij elkaar en zal samen het nieuwe systeem vormgeven.