Verschillende meningen: omgaan met spanning in de school en in de klas

22 oktober 2020

Maatschappelijke discussies stoppen niet bij de voordeur van de school. Niet alleen in Frankrijk, ook in Nederland komen situaties voor waarbij het ingewikkeld kan zijn om met leerlingen te praten over actuele kwesties. Botsende meningen kunnen zorgen voor confrontaties die je niet altijd in de hand hebt. En als leerkracht heb je ook je eigen mening. Stichting School & Veiligheid biedt ondersteuning.

Stichting School & Veiligheid biedt een kosteloze training aan voor onderwijsprofessionals uit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De training Dialoog onder Druk ondersteunt docenten en hun collega’s bij het bespreken van moeilijke en gevoelige onderwerpen. Er zijn verschillende fysieke en online mogelijkheden voor individuele onderdelen of groepssessies.

Ook op de site School en Veiligheid: artikel Vrijheid van meningsuiting versus radicalisering​, waarin diverse handvatten opgenomen zijn.