Vertragingen WIA-procedure aangepakt met tijdelijke maatregel

19 juni 2024

Om de vertragingen bij de aanvraag van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA) aan te pakken, schrapt de overheid tijdelijk de theoretische schatting als een praktische beoordeling mogelijk is. Hierdoor kunnen waarschijnlijk tot 4.000 WIA-aanvragen worden behandeld per jaar. Dat schrijft de rijksoverheid op 14 juni 2024.

De tijdelijke maatregel geldt vanaf 1 juli en is drie jaar van kracht. De maatregel geldt voor de volgende beoordelingen:

  • WIA-claimbeoordeling
  • WIA-herbeoordeling
  • beoordeling van herleving van een beëindigd WIA-recht
  • beoordeling van het later ontstaan van een WIA-recht
     

De maatregel geldt niet voor Eerstejaars Ziektewetbeoordeling, WAO, WAZ en Wajong.

Wanneer werknemers langdurig arbeidsongeschikt raken, kunnen zij aanspraak maken op een WIA-uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt of iemand recht heeft op een uitkering en de hoogte hiervan. Op dit moment krijgen werknemers die nog inkomsten uit arbeid hebben zowel een praktische als een theoretische beoordeling (een schatting van wat de werknemer in theorie nog kan verdienen). Vervolgens bepaalt de beoordeling met de laagste mate van arbeidsongeschiktheid, het wel of niet toekennen van een WIA-uitkering.